Kenniscentrum

Knelpunten in de capaciteitsplanning door de ogen van ziekenhuisplanner Kim

In het Medisch Spectrum Twente (MST), één van de grootste ziekenhuizen in Nederland, is Kim Engelhardt een onmisbare schakel als operatiekamerplanner (OK-planner). Dagelijks stuit Kim op uitdagingen met betrekking tot de capaciteitsplanning, een cruciaal aspect binnen de ziekenhuissector. In deze blog vertelt Kim over de knelpunten die ze tegenkomt en de mogelijke oplossingen.

Planning van de OK

Efficiëntie staat centraal bij het plannen van operaties. Kim houdt niet alleen rekening met de urgentie van een patiënt, ze benut ook de beschikbare ruimte optimaal. Patiënten die binnen één à twee weken geopereerd moeten worden, krijgen voorrang. Eventuele open plekken worden gevuld met wachtlijstpatiënten, met de kanttekening dat zij kunnen worden afgezegd als er spoedgevallen binnenkomen. Het doel blijft namelijk om zoveel mogelijk mensen te helpen op korte termijn.

Een minder aangenaam aspect van het werk van een OK-planner is volgens Kim dat ze soms patiënten moet afbellen. “Deze gesprekken kunnen emotioneel beladen zijn. Je stelt mensen teleur die zitten te wachten op een operatie. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten”, vertelt Kim.

Personeelstekort in het ziekenhuis

Na de operatie wordt de patiënt in de meeste gevallen overgedragen naar de desbetreffende afdeling om daar op te knappen. Welke afdeling dat is, is afhankelijk van de soort operatie. “Maar een ideale planning op de OK kunnen de meeste afdelingen de laatste tijd helemaal niet aan. Ze hebben te weinig bedden”, vertelt Kim. “Het aantal beschikbare bedden hangt namelijk samen met de beschikbaarheid van het personeel. En die beschikbaarheid van personeel in de laatste jaren zorgwekkend laag.”

Knelpunten in de capaciteitsplanning door de ogen van ziekenhuisplanner Kim

In het geval van spoed

Extreem veel spoedgevallen vormen een apart knelpunt volgens Kim. Het is vaak een complexe puzzel om snel een extra bed beschikbaar te krijgen. Door intensief overleg tussen verschillende afdelingen kan er in geval van nood wel eens een patiënt worden doorgeschoven. Daardoor ontstaat er ruimte voor een dringende ingreep. Maar dit is voor de planner geen gemakkelijke klus.

Samenwerking is soms complex, maar vereist

Hoewel de beleidsadviseurs de keuzes maken over de capaciteit in het Medisch Spectrum Twente, benadrukt Kim het belang van nauwe samenwerking tussen alle betrokken. Praktische input van de planners over wat haalbaar is in de dagelijkse praktijk is van onschatbare waarde. Daarnaast speelt de aparte beddencoördinator een cruciale rol in de dagelijkse sturing van bedden, vooral bij spoedgevallen.

Knelpunten in de capaciteitsplanning door de ogen van ziekenhuisplanner Kim

Een capaciteitsplanning kan uitkomst bieden

Een capaciteitsplanning is een handig hulpmiddel voor het maken van een evenwichtig rooster. Het geeft je namelijk inzicht in de verhouding tussen de benodigde uren en de beschikbare uren op de middellange termijn. Met een goed overzicht krijgt de patiënt de aandacht en zorg waar hij recht op heeft. De medewerker heeft een afgewogen rooster en de organisatie het juiste aantal personeel ter beschikking tegen minimale kosten.

Meer lezen over wat een capaciteitsplanning precies is en welke voordelen het heeft? Dat leggen we je uit in deze blog.

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum