Kenniscentrum

Personeelstekort in de ziekenhuizen: waar liggen de kansen?

Het is een grote uitdaging voor ziekenhuizen: het personeelstekort in de zorg. De verwachting is dat in 2031 het tekort in de ziekenhuizen zal oplopen naar 24.400 werknemers. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het zijn schrijnende cijfers waar snel wat aan gedaan moet worden. 

Waar liggen de kansen en wat kun je tot die tijd als planner doen om druk voor de medewerkers in de ziekenhuizen zo laag mogelijk te houden? We leggen het uit in dit artikel. 

Oorzaken van personeelstekort 

Gezien de groeiende vraag naar zorg door de vergrijzing, lijkt het personeelstekort een aanzienlijk probleem te worden. Daarnaast vallen er steeds meer medewerkers weg door de hoge werkdruk. Naast algemene oorzaken zoals uitval vanwege koorts of persoonlijke omstandigheden speelt de fysieke en mentale belasting van zorgmedewerkers ook een grote rol. Waar liggen de kansen voor het tegengaan van het personeelstekort? 

1. Aantrekkelijker maken van werken in de zorg

Om het personeelstekort terug te dringen, heeft het aantrekkelijker maken van het werken in de zorg hoge prioriteit. Dit kun je doen door leerlingen/studenten, zij-instromers en herintreders aan te sporen om te kiezen voor werken in het ziekenhuis.  

2. Opleiden is toekomst

Het is van vitaal belang dat organisaties hun personeel blijven opleiden, zelfs als er in de toekomst weer voldoende zorgpersoneel is. Hoe hoger opgeleid het personeel is, op hoe meer plekken in het ziekenhuis ze ingezet kunnen worden. 

3. Minder uitstroom

Instroom van zorgmedewerkers is fijn, maar als tegelijkertijd een deel van het huidige personeel vertrekt, is het dweilen met de kraan open. Uit een enquête van de FNV onder 1.150 ziekenhuismedewerkers bleek dat bijna driekwart van de ziekenhuismedewerkers weleens overweegt de zorgbranche te verlaten. Als belangrijkste redenen worden aangegeven: werkdruk, loon en de balans tussen werk en privé. 

Door goed werkgeverschap ervaren medewerkers meer voldoening in hun werk. Wat de uitstroom ook beperkt.  

Planner

Wat kun je als planner doen? 

Als planner sta je voor grote uitdagingen om ondanks deze druk de juiste zorg op maat te bieden. Toch kun je proberen de druk in de ziekenhuizen zo minimaal mogelijk te houden via de planning. 

Stap 1:het is belangrijk om duidelijk te hebben wie wanneer beschikbaar is en welke zorg je kan verwachten. Door hier van tevoren een idee van te hebben, voorkom je verrassingen en last-minute stress. Daarnaast is een minimale bezetting wenselijk. Zo weet je dat er altijd genoeg personeel is voor de hoognodige zorg. 
 
Stap 2:om een zo realistisch mogelijk beeld te behouden, blijf je je bezetting monitoren. Het beschikbare personeel wisselt voortdurend. Komt het niet door verlof, dan kan ziekte plots roet in de planning gooien. 
 
Stap 3:als laatste kan het helpen om achteraf een risicoanalyse te maken. Bedenk een paar situaties die zich op korte termijn kunnen voordoen. Op deze manier krijg je het effect van je keuzes in beeld en wordt het mogelijk om hier later verder op in te spelen.

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum