Kenniscentrum

De essentiële schakel: patiënten- en personeelsplanning in het ziekenhuis

Sinds januari 2023 heeft Ageeth Satink haar weg gevonden bij ZiekenhuisPlanners. Inmiddels is ze al vier maanden werkzaam als planner op de polikliniek van het Deventer Ziekenhuis. Haar ervaring strekt zich uit over vele jaren in het ziekenhuis, waar ze als personeelsplanner op de verpleegafdeling actief was.  

Tijdens het zesde ZiekenhuisPlanners webinar ging Ageeth uitgebreid in op de cruciale link tussen de patiënten- en de personeelsplanning in het ziekenhuis. Ontdek in deze blog alvast de hoofdlijnen van dit boeiende onderwerp. 

De dynamiek in het ziekenhuis 

In het ziekenhuis draait alles om de patiënt, maar er zijn ook andere belangrijke elementen die een rol spelen. Denk aan de productie, waar bedrijfsdoelstellingen en afspraken met zorgverzekeraars onder vallen. Daarnaast speelt het personeel een essentiële rol, evenals de beschikbaarheid van middelen zoals bedden, ruimtes en onderzoeksmateriaal.

Samenwerken

Soorten planningen 

Binnen een ziekenhuis zijn er diverse vormen van planning. Ageeth maakt momenteel de poliplanning, waarbij afspraken en consultaties worden ingepland. Ageeth legt uit: “Naast de poliplanning is er de planning voor de diverse verpleegafdelingen, de Spoedeisende Hulp (SEH) en de OK, waarbij de toewijzing van bedden en de coördinatie van zorg een belangrijke rol spelen. Verder omvat de planning ook röntgenafdelingen, waar het draait om het inplannen van scans. Tot slot zijn er de planningen voor het laboratorium en de apotheek om ervoor te zorgen dat de benodigde middelen en diensten beschikbaar zijn wanneer ze nodig zijn.” 

De poliplanning 

De zorgvraag op de polikliniek omvat diverse aspecten, zoals spreekuren, operaties, ingrepen en andere onderzoeken. Bij het plannen van deze zorgvraag moeten verschillende factoren in acht worden genomen. Denk aan beschikbare ruimtes, telefonie en baliebezetting, overlegmomenten, vakanties, scholing, congressen en de regels van de cao. 

Het zorgaanbod wordt geleverd door specialisten, artsen in opleiding tot specialist (AIOS) en ondersteunend personeel. “Het ingewikkelde is dat er op de polikliniek rekening moet worden gehouden met speciale artsen die specifieke behandelingen verzorgen. Daarnaast heeft een poli meer nodig dan alleen de aanwezigheid van een arts om effectief te kunnen functioneren. Denk bijvoorbeeld aan doktersassistenten.” 

Planner

Efficiënte verpleegafdelingen 

In het ziekenhuis zijn de verpleegafdelingen ingedeeld op basis van specialismen, waarbij elk specialisme een specifieke inzet van personeel vereist. Ageeth legt uit: “Bepaalde verpleegafdelingen richten zich uitsluitend op dagbehandelingen, waardoor er geen nachtdiensten hoeven worden ingepland. Daarnaast speelt ook de aard en zwaarte van de soort zorg een rol. Neem bijvoorbeeld kniepatiënten; die verkeren over het algemeen in goede gezondheid en hebben weinig verpleegkundige zorg nodig. Hierdoor is er minder behoefte aan (gespecialiseerde) verpleegkundigen.” 

Afstemming om de planning goed te laten verlopen 

In het ziekenhuis wordt er veel waarde gehecht aan een goede afstemming en samenwerking om de planning van alle afdelingen soepel te laten verlopen. Als planner heb je korte lijnen met verschillende betrokkenen.

Denk bijvoorbeeld aan de leidinggevende, die meestal verantwoordelijk is voor de ziekmeldingen van medewerkers. De regieverpleegkundige houdt daarnaast vooral rekening met de zorgzwaarte van de patiënten en zorgt voor een optimale verdeling van taken. De beddenmanager en het ICM-team (integraal capaciteitsmanagement) zorgen ervoor dat er gedurende het hele jaar voldoende personeel beschikbaar is.  

“Daarnaast is er tijdens de coronaperiode een hechte samenwerking ontstaan tussen de collega-planners, vooral vanwege de enorme zorgvraag. Deze samenwerking blijkt buitengewoon effectief te zijn! Tot slot speelt het flexbureau een belangrijke rol bij het invullen van openstaande diensten en het inspelen op onvoorziene omstandigheden”, aldus Ageeth. 

Meer ervaringen uit het ziekenhuis 

Ben je benieuwd naar meer ervaringen van planners uit het ziekenhuis? In een ander artikel vertelde ziekenhuisplanner Rianne ten Hove meer over de personeels-/werkplekplanning voor de laboratoria van Gelre ziekenhuizen.

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum