Kenniscentrum

Zo voorkom je veelgemaakte fouten bij een capaciteitsplanning

In de ziekenhuiszorg is een doordachte capaciteitsplanning een houvast. Zorginstellingen kunnen daarmee het beschikbare personeel en de beschikbare middelen optimaal te benutten. Én daarmee voldoen aan de groeiende vraag naar hoogwaardige zorg. Natuurlijk is het menselijk om fouten te maken, ook bij het maken van een capaciteitsplanning.  
 
Om je hiervoor te waken bespreken we in deze blog enkele veelvoorkomende fouten. Ook geven we je tips om deze te voorkomen. Lees snel mee! 

Bereikbaarheidsdiensten en consignatiediensten: wat zijn de verschillen en overeenkomsten?

Gebruik data


Een van de grootste fouten bij het maken van een capaciteitsplanning is het niet volledig benutten van beschikbare data. Met een grondige analyse van historische gegevens, trends en seizoensgebonden patronen kan je de toekomstige vraag nauwkeurig voorspellen. Het gebruik van goede software en forecasting tools helpt hierbij. Gebruik data gestuurde inzichten zodat je als planner beter anticipeert op piekmomenten en de capaciteit daarop afstemt.

Let op de Arbeidstijdenwet

Een belangrijk aspect van capaciteitsplanning is het voorkomen van overtredingen van de arbeidstijdenwet. Ad-hoc wijzigingen in het rooster leiden soms onbedoeld tot overtredingen, en in sommige gevallen worden regels bewust genegeerd vanwege de noodzakelijke zorgvraag. Een goed doordachte capaciteitsplanning helpt verstoringen in de roosters te minimaliseren en efficiënt met de zorgvraag om te gaan. 

Meer weten over de Arbeidstijdenwet? In deze blog hebben we de belangrijkste punten van de wet en het gebruik ervan in de ziekenhuiszorg voor je op een rijtje gezet.

Overschat de personeelscapaciteit niet

Het is verleidelijk om uit te gaan van een constante personeelsbezetting, maar in werkelijkheid kan het personeelsbestand sterk variëren. Factoren zoals vakantie, ziekteverlof en opleiding spelen mee in de capaciteitsplanning. Het is belangrijk om realistische schattingen te maken van de beschikbare personeelscapaciteit en flexibele roosters te hanteren om tekorten op te vangen. Neem dit liever iets te ruim dan dat het later enorm tegenvalt.

Denk niet alleen in cijfers


Een capaciteitsplanning moet niet alleen rekening houden met de interne factoren en cijfers, maar ook met de behoeften en verwachtingen van de patiënten en medewerkers. Je enkel laten leiden door de cijfers kan leiden tot ontevredenheid. Het betrekken van patiënten en medewerkers bij het planningsproces, bijvoorbeeld door middel van enquêtes, kan waardevolle inzichten opleveren en de capaciteitsplanning verbeteren.     
 

Blijf flexibel 
 

Een veelvoorkomende fout is het klakkeloos overnemen van de capaciteitsplanning. Ziekenhuisomstandigheden kunnen snel veranderen, vooral tijdens seizoensgebonden ziekte-uitbraken. Ontwikkel daarom flexibele planningen die kunnen worden aangepast aan onverwachte gebeurtenissen. Het kort houden van de lijntjes met het management helpt bij het herkennen van onmiddellijke behoeften. 

Bereikbaarheidsdiensten en consignatiediensten: wat zijn de verschillen en overeenkomsten?

Meer informatie over een capaciteitsplanning

Je zal vast meer vragen hebben over de capaciteitsplanning. Wist je bijvoorbeeld dat een capaciteitsplanning indirect bijdraagt om de patiënten de best mogelijke zorg te kunnen bieden? Het antwoord op deze vraag lees je in een andere ZiekenhuisPlanners blog. De blog vind je hier 

  

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum