Kenniscentrum

De 4 belangrijkste vragen over capaciteitsmanagement beantwoord

In de complexe wereld van de ziekenhuiszorg is een goede capaciteitsplanning van cruciaal belang. Het is de sleutel tot het garanderen van de juiste hoeveelheid middelen en personeel om aan de behoeften van patiënten te voldoen, terwijl tegelijkertijd de efficiëntie en kwaliteit van de zorg worden gewaarborgd.  

Wat capaciteitsmanagement precies is en welke voordelen het heeft, delen we in deze blog. 

Wat is capaciteitsmanagement? 

Capaciteitsmanagement is een proces dat zich richt op het plannen, coördineren en beheren van de beschikbare middelen en capaciteit van een organisatie, om ervoor te zorgen dat de zorg zo optimaal mogelijk wordt geboden. Met een capaciteitsplanning bepaal je de perfecte afstemming tussen het zorgaanbod en personeel op de middellange termijn.  

ZP_Wat_maakt_jou_een_goede_ziekenhuisplanner

Het doel van capaciteitsmanagement is het creëren van kwalitatieve en toegankelijke zorg tegen acceptabele kosten. Het inroosteren van de zorgmedewerkers is het sluitstuk van capaciteitsmanagement. 

Meer weten

over de details van een capaciteitsplanning?

Wat bereik je met capaciteitsmanagement? 

Het besteden van aandacht aan capaciteitsmanagement zorgt voor diverse voordelen. De drie belangrijkste voordelen delen we hieronder. Benieuwd naar alle voordelen? Kijk dan ons webinar over capaciteitsmanagement in de ziekenhuiszorg terug. Vraag hier de terugkijklink aan. 

1. Betere aansluiting van vraag en aanbod 

Capaciteitsmanagement in de zorg heeft als belangrijk voordeel dat de inzet van het personeel beter wordt afgestemd op de zorgvraag. Je zorgt voor de juiste hoeveelheid personeel en brengt dit samen in een rooster. Op die manier zorg je voor een effectieve verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Bij het maken van deze planning wordt er rekening gehouden met de beschikbare kwalificaties en de ervaring van het personeel, maar ook met hun beschikbaarheid en werkbelasting. 

2. Inzicht in jouw organisatie 

Door capaciteitsmanagement krijg je meer inzicht op operationeel, tactisch en strategisch niveau. De zorgvraag en de beschikbare middelen kun je op basis hiervan regelmatig evalueren en indien nodig bijsturen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er extra personeel wordt ingezet tijdens drukke periodes, of dat de zorgprocessen worden aangepast om efficiënter te kunnen werken. 

3. Verbeteren van kwaliteit 

Uiteindelijk draagt capaciteitsmanagement eraan bij om patiënten de best mogelijke zorg te geven. Door effectief capaciteitsmanagement kunnen zorginstellingen beter inspelen op veranderingen in de zorgvraag en de beschikbare middelen, en zo hoogwaardige zorgverlening bieden die aan de behoeften van de patiënten voldoet. 

Agenda

Hoe maak je een goede capaciteitsplanning? 

Om een goede inschatting te maken, begin je met het identificeren van de behoeften van de patiënten, zoals het aantal uren zorg dat een patiënt nodig heeft, de ernst van hun aandoeningen en de duur van hun behandeling. Vervolgens bepaal je de capaciteit van de instelling, zoals het aantal bedden, de beschikbaarheid van apparatuur en de beschikbaarheid van personeel. 

Voorspellen en bijsturen 

Om in te spelen op de toekomst kan je gebruikmaken van historische gegevens om de vraag te voorspellen, bijvoorbeeld door te kijken naar het aantal patiënten dat in dezelfde periode in voorgaande jaren werd behandeld. Houd ook rekening met externe factoren, zoals seizoensgebonden trends en nieuwe ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg. 

Wat heb je nog meer nodig? 

Voor goed capaciteitsmanagement heb je daarnaast inzicht nodig in diverse indicatoren van het ziekenhuis. Want los van de zorgvraag en de beschikbare medewerkers zijn er meer factoren om rekening mee te houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:  

  • De bezetting. De mate waarin de capaciteit wordt benut geeft aan of er voldoende personeel beschikbaar is om aan de vraag te voldoen en of er overbezetting of onderbezetting is.  
  • De wachttijd. De tijd die verstrijkt tot een patiënt geholpen wordt. 
  • De productiviteit. De hoeveelheid werk die door een medewerker wordt verricht in een bepaalde periode. Dit kan worden gebruikt om te meten of de beschikbare capaciteit optimaal wordt benut. 

Het is belangrijk dat deze data betrouwbaar is, een patiëntensysteem is hier een goed voorbeeld van. Hierin vind je bijvoorbeeld terug hoelang een patiënt al wacht op zorg. 

Meer lezen? 

Capaciteitsmanagement is niet de enige manier om inzicht te krijgen in jouw organisatie en medewerkers. Het maken van een bruto-netto berekening kan daar ook aan bijdragen. Hier meer over lezen? In dit artikel delen we de voordelen van de bruto-netto berekening en hoe je er zelf een maakt.  

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum