Kenniscentrum

Plus- en minuren in de ziekenhuiszorg uitgelegd

Het zal je niet verbazen dat zorgmedewerkers het afgelopen jaar meer uren hebben gewerkt. De zorgmedewerkers maken vaak meer uren dan in hun contract staat als gevolg van onder andere het coronavirus, het hoge ziekteverzuim en het personeelstekort.  

Wanneer ontstaan deze plusuren precies? Valt dit te compenseren met minuren? We leggen je in dit artikel uit wat deze min- en plusuren inhouden en hoe je hier als planner op kan sturen. 

ZP_Het_nut_van_een_capaciteitsplanning_in_de_ziekenhuiszorg

Wat zijn plus- en minuren? 

Min- en plusuren zijn de uren onder en boven de gemaakte contractafspraken. Denk hierbij aan zieke medewerkers die niet kunnen werken en collega’s die deze uren juist weer opvullen. We horen je denken: waarom is het zo belangrijk om hier kennis van te hebben? Dit heeft te maken met de uitbetaling en kwijtschelding van uren.  

Vastgelegd in de cao 

Regels over min- en plusuren zijn in de Cao Ziekenhuizen opgenomen. Hierin wordt benoemd  dat te veel of te weinig ingeroosterde uren in de ziekenhuiszorg per kwartaal worden verrekend. Te veel ingeroosterde uren worden uitbetaald voor zover deze uren buiten een bandbreedte vallen van + 8 en – 8 uren en naar rato van de omvang van het dienstverband.  

Daarentegen worden te weinig ingeroosterde uren kwijtgescholden, wanneer deze minuren buiten een bandbreedte vallen van +8 en -8 uren, naar rato van de omvang van het dienstverband én als een tekort aan uren niet aan de werknemer kan worden toegerekend. 

Toerekening aan de werknemer 

Wanneer geldt dit als een toerekening aan de werknemer? Het is de plicht van de organisatie om de medewerker actief de kans te geven om zijn of haar minuren in te halen. Als de medewerker te weinig is ingezet door toedoen van de werkgever, danworden de minuren aan het einde van het kwartaal kwijtgescholden. 

Daarnaast heeft de organisatie het recht om de kwijtschelding te weigeren als er voldoende bewijs is dat er genoeg diensten zijn aangeboden, maar de medewerker deze constant heeft geweigerd. Om dit aan te tonen is het als planner van belang om een dossier op te bouwen, waarin je registreert welke extra diensten je een medewerker aanbiedt en zijn of haar antwoord hierop. De uren blijven alsnog aan het einde van het kwartaal staan wanneer er (te) vaak een negatieve reactie gegeven is.  

Planning

Sturen op uren 

In het ideale scenario staan alle uren op nul. Ook als planner kan je hier je steentje aan bijdragen. We geven je een aantal tips:

1. Breng het rooster op tijd uit 

Plus- en minuren kunnen gecompenseerd worden door extra te werken of door juist vrije dagen op te nemen. Met name voor het extra werken geldt dat hoe eerder je het rooster uitbrengt, hoe meer mogelijkheid medewerkers met minuren hebben om in te springen. Wanneer je kort van tevoren het rooster uitbrengt, is de kans groter dat medewerkers al privé-afspraken hebben staan. 

2. Bewaak de uren maandelijks

Hoewel plus- en minuren in de ziekenhuiszorg per kwartaal worden verrekend, is het verstandig om hier maandelijks naar te kijken. Je kan medewerkers wijzen op hun min- of plusuren, zodat er tijd is om deze te compenseren. Zo voorkom je extreem hoge aantallen min- en plusuren aan het einde van het kwartaal.   

3. Maak gebruik van een basisrooster

Verschuivingen in het rooster zijn de grootste boosdoeners die leiden tot min- en plusuren. Een basisrooster is een individueel herhalend rooster. Dit zorgt voor voorspelbaarheid, omdat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Uiteindelijk leidt een basisrooster tot minder min- en plusuren. 

Onze webinars 

Wist je al dat we ook webinars organiseren? Zo wordt je op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg en ziekenhuisplanning. Ben je hier benieuwd naar? Neem dan eens een kijkje in ons kenniscentrum.  

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum