Begrippenlijst

Min- en plusuren

In de ziekenhuiszorg zie je het veel gebeuren: het ontstaan van uren boven en onder de gemaakte contractafspraken. Denk hierbij aan medewerkers die ziek zijn en daardoor uren mislopen of collega’s die deze uren opvullen en juist meer werken. Deze uren worden ook wel ‘min- en plusuren’ genoemd.

De betekenis van min-uren

Elke werknemer heeft een minimumaantal uren waaraan voldaan moet worden. Dit aantal uren is afgesproken in het contract van de medewerker. De uren die een werknemer werkt, worden geregistreerd in een urenregistratie. Heeft de medewerker minder uren gewerkt dan het afgesproken minimumaantal uren? Dan ontstaan er min-uren. Deze min-uren kunnen door allerlei omstandigheden ontstaan. Denk onder andere aan ziekte, persoonlijke omstandigheden of als er minder werk is in een bepaalde periode van het jaar. 

De betekenis van plusuren

Als een medewerker juist meer uren werkt dan het minimumaantal afgesproken uren, ontstaan er plusuren. Openstaande min-uren kunnen gecompenseerd worden met deze plusuren. Als alle min-uren aan het eind van het jaar gecompenseerd zijn, worden de overgebleven plusuren compensatie-uren genoemd. Deze uren kunnen omgezet worden in vrije tijd of geld.

Belangrijk! Plusuren zijn niet hetzelfde als overuren. Een werkgever kan een medewerker tot overwerken verplichten, terwijl plusuren vrijwillig te veel gewerkte uren zijn.  

Uren maandelijks bewaken

Je kan als planner, maar ook als manager gemakkelijk denken: ‘het is het probleem van de medewerker’. En dat is het deels ook waar, maar je hebt daar zeker als planner wel een functierol in. Het valt nou eenmaal onder jouw takenpakket om de medewerker hierop te wijzen. Maar ook planningsgewijs is het handig om een oogje in het zeil te houden, mocht je nog krachten tekortkomen, dan kan je medewerkers met min-uren benaderen. 

Terug naar de begrippenlijst