Kenniscentrum

Wat planners moeten weten uit de Cao Ziekenhuizen

De Cao Ziekenhuizen geldt voor ruim 200.000 werknemers in dienst bij een algemeen ziekenhuis of revalidatiecentrum. In deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn uiteenlopende afspraken over de arbeidsvoorwaarden vastgelegd. De huidige Cao Ziekenhuizen geldt tot en met 31 januari 2023. We zetten de belangrijkste punten van de cao voor jou als planner op een rij en bespreken de aandachtspunten voor de opvolgende cao. 

Werktijden en diensten 

De standaard arbeidsduur is 36 uur (1878 uur per jaar). In overleg kan dit worden opgehoogd naar een gemiddelde werkweek van 40 uur. Per zeven dagen kan een werknemer maximaal vijf dagen worden ingeroosterd, tenzij anders met de werknemer is overeengekomen. De cao bevat ook afspraken over nachtdiensten en bereikbaarheidsdiensten. Een werknemer heeft bijvoorbeeld na een nachtdienst recht op veertien uur rusttijd en na een bereikbaarheidsdienst recht op acht uur rusttijd. 

Vakantie en verlof 

Werknemers hebben recht op 144 vakantie-uren per jaar, aangevuld met een persoonlijk levensfasebudget van 57 uur per jaar bij een volledig dienstverband van 36 uur. In de Cao Ziekenhuizen worden de volgende feestdagen benoemd: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede paasdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag, eerste en tweede pinksterdag en eerste en tweede kerstdag. Goed om te weten: de werkgever kan zelf ook feestdagen toevoegen. 

Vakantieplanning

Scholing en ontwikkeling 

Iedere werknemer heeft volgens de cao rechten en plichten met betrekking tot scholing. Het uitgangspunt is dat scholing de deskundigheid en interne flexibiliteit van werknemers bevordert en dat het hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. De opleidings- en scholingsbehoefte voor de komende jaren wordt in overleg met de werkgever vastgelegd in het persoonlijke ontwikkelingsplan van de werknemer.  

Functiegerichte scholing en de kosten van opleidingen die in opdracht van de werkgever worden gevolgd, worden volledig vergoed. Daarnaast wordt de benodigde tijd voor het volgen van de opleiding als werktijd gezien.  

Ziekte 

Gedurende het eerste ziektejaar behoudt de werknemer het volledige inkomen. Het tweede jaar behoudt de werknemer minimaal 70% van het inkomen. Wordt een werknemer ziek in de vakantie? Dan kan hij of zij zich ziekmelden volgens de ziektemeldingsprocedure (dat betekent tijdig) en gaan de ziektedagen in dat geval niet van de vakantiedagen af. 

Salaris 

Het loon van de werknemer wordt in ziekenhuizen bepaald door salarisschalen en -tredes. Iedere functie heeft een functiewaardering waar bepaalde salarisschalen aan zijn verbonden. Werkervaring speelt onder andere een rol bij de indeling. Vervolgens schuiven werknemers ieder jaar een trede op totdat het maximum van de schaal is bereikt. Werkgever en werknemer kunnen indien gewenst ook onderling afspraken maken. Verder geldt er onder andere een reiskostenvergoeding, thuiswerkvergoeding en een onregelmatigheidstoeslag. 

Uitzonderingen 

Natuurlijk gelden er in de Cao Ziekenhuizen ook uitzonderingen op bepaalde afspraken. Zo zijn werknemers tijdens zwangerschap en tot zes maanden na de bevalling niet verplicht om nachtdiensten te draaien, terwijl dit voor andere werknemers wel een verplichting is.

Benieuwd naar meer uitzonderingen?

Bekijk hier de gehele cao

Vanaf 2023? 

De onderhandelingen voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen zijn inmiddels in volle gang. Een salarisverhoging die de hoge inflatie compenseert is een belangrijke eis van alle vakbonden. Daarnaast eist FNV Zorg & Welzijn een hogere reiskostenvergoeding om de aanzienlijk hogere benzinekosten te vergoeden. Een ‘fors hogere’ vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten is ook een punt van aandacht. Bovendien vinden meerdere vakbonden dat werknemers de keuze moeten krijgen hoe ze deze bereikbaarheidsdiensten willen compenseren: in geld (zoals sinds 1 juli 2022 de standaard is) of in tijd (in vrije dagen). 

ZiekenhuisPlanner iets voor jou? 

We zijn ervan overtuigd dat de planning gespecialiseerde aandacht verdient: met een goede planning verloopt de behandeldag voor de cliënt, de arts en alle andere betrokkenen immers veel prettiger. Ben je het met ons eens en heb je net als wij een hart voor de zorg? Kijk dan eens tussen onze vacatures en wie weet ben je binnenkort wel onze nieuwste collega! 

Vacatures ZiekenhuisPlanners

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum