Begrippenlijst

Verschoven dienst

Een verschoven dienst is een dienst die verschuift in een al vastgesteld rooster. De uren die je zou werken worden verplaatst naar uren die je niet zou werken.  

De cao zegt het volgende:

Van een verschoven dienst is sprake, indien een aantal aaneengesloten uren, waarop de werknemer volgens het arbeids- en rusttijdenpatroon arbeid zou moeten verrichten, wordt verschoven naar enig ander moment, waarop de werknemer volgens dit patroon vrij zou zijn. 

Als de werkgever een wijziging aanbrengt in een vastgesteld rooster wat voor jou betekent dat je binnen 24 uur moet gaan werken, dan ontvang je over deze uren een toeslag.
 

Terug naar de begrippenlijst