Begrippenlijst

Onregelmatigheidstoeslag (ORT)

Een onregelmatigheidstoeslag is een toeslag boven op je brutoloon, die een werknemer ontvangt wanneer deze op onregelmatige tijden moet werken. Denk aan uren buiten de gangbare werkdagen en –tijden. Dit geldt bijvoorbeeld voor diensten op zaterdag, zon- en feestdagen of avond- en nachtdiensten. 

In de zorg gaat het werk 24/7 door. Daarom is ook in de Cao Ziekenhuizen regeling voor ORT opgenomen. Zo word je financieel gecompenseerd voor het werken op onregelmatige werktijden. Het extra bedrag kan een vaste toeslag zijn per maand of berekend worden over de gewerkte uren. 

Erkende feestdagen

Feestdagen waarop de onregelmatigheidstoeslag geldt zijn: Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede pinksterdag, Eerste en Tweede kerstdag en de als zodanig door de overheid erkende nationale feest- en gedenkdagen, waaronder Koningsdag en elk jaar Bevrijdingsdag. Daarnaast komen er de bijzondere feest- en gedenkdagen bij die door de werkgever, in overleg met de ondernemingsraad, zijn vastgesteld. 

Terug naar de begrippenlijst