Begrippenlijst

Capaciteitsmanagement

Capaciteitsmanagement is een proces dat zich richt op het plannen, coördineren en beheren van de beschikbare middelen en capaciteit van een organisatie. Het zorgt ervoor dat de zorg zo optimaal mogelijk wordt geboden. Met een capaciteitsplanning stem je het zorgaanbod en personeel op de middellange termijn af.

Het doel van capaciteitsmanagement is het creëren van kwalitatieve en toegankelijke zorg tegen acceptabele kosten. Met als sluitstuk: het inroosteren van de zorgmedewerkers.

Wat bereik je met capaciteitsmanagement?

Het besteden van aandacht aan capaciteitsmanagement zorgt voor diverse voordelen. De drie belangrijkste voordelen delen we hieronder.

  1. Betere aansluiting van vraag en aanbod 

Capaciteitsmanagement in de zorg heeft als belangrijk voordeel dat de inzet van het personeel beter wordt afgestemd op de zorgvraag. Je zorgt voor de juiste hoeveelheid personeel en brengt dit samen in een rooster. Op die manier zorg je voor een effectieve verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Bij het maken van deze planning wordt er rekening gehouden met de beschikbare kwalificaties en de ervaring van het personeel. Ook hun beschikbaarheid en werkbelasting tellen mee.

  1. Inzicht in jouw organisatie 

Door capaciteitsmanagement krijg je meer inzicht op operationeel, tactisch en strategisch niveau. De zorgvraag en de beschikbare middelen kan je op basis hiervan regelmatig evalueren en indien nodig bijsturen. Dit betekent bijvoorbeeld dat er extra personeel wordt ingezet tijdens drukke periodes. Of dat de zorgprocessen worden aangepast om efficiënter te kunnen werken.

  1. Verbeteren van kwaliteit 

Met capaciteitsmanagement kan je patiënten de best mogelijke zorg geven. Door effectief capaciteitsmanagement spelen zorginstellingen beter in op veranderingen in de zorgvraag en de beschikbare middelen. Zo bieden ze hoogwaardige zorgverlening die aan de behoeften van de patiënten voldoet.

Wat heb je nog meer nodig?

Voor goed capaciteitsmanagement heb je inzicht nodig in diverse indicatoren van het ziekenhuis. Want los van de zorgvraag en de beschikbare medewerkers zijn er meer factoren om rekening mee te houden. Denk hierbij aan:

  • De bezetting: De mate waarin de capaciteit wordt benut geeft aan of er voldoende personeel beschikbaar is om aan de vraag te voldoen. Of dat er overbezetting of onderbezetting is.
  • De wachttijd: De tijd die verstrijkt tot een patiënt geholpen wordt.
  • De productiviteit: De hoeveelheid werk die door een medewerker wordt verricht in een bepaalde periode. Dit kan worden gebruikt om te meten of de beschikbare capaciteit optimaal wordt benut.

Het is belangrijk dat deze data betrouwbaar is. Een patiëntsysteem is hier een goed voorbeeld van. Een patiëntsysteem zorgt voor betrouwbare data, aangezien er gebruik wordt gemaakt van standaardprocedures voor het vastleggen van patiëntinformatie. Dit vermindert fouten en onduidelijkheden. Verder worden gegevens regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt, en is er beveiliging om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Deze betrouwbare data vormt de basis voor een strakke capaciteitsplanning. Het systeem analyseert historische gegevens, zoals wachttijden en behandelingsduur, om toekomstige vraag te voorspellen. Hierdoor kan het revalidatiecentrum de beschikbare middelen, zoals personeel en faciliteiten, optimaal inzetten. Het resultaat is efficiëntere zorgverlening, kortere wachttijden, en een verbeterde patiëntervaring. Betrouwbare data in het patiëntsysteem is dus essentieel voor een effectieve capaciteitsplanning in de revalidatiezorg.

Terug naar de begrippenlijst