Begrippenlijst

Bereikbaarheidsdiensten

Een bereikbaarheidsdienst is een aaneengesloten periode van maximaal 24 uur waarin de werknemer, naast de aangewezen werkuren, verplicht is om bereikbaar te zijn om op oproep zo spoedig mogelijk het aangewezen werk te verrichten. 

Verschil bereikbaarheidsdienst en consignatie

Eigenlijk zegt het woord het al; de werknemer moet ook tijdens de dienst bereikbaar zijn voor oproepen wanneer hij of zij niet aanwezig is op de werkplek zelf. Een bereikbaarheidsdienst is conform het Arbeidstijdenbesluit (ATB) en een zo’n dienst is alleen binnen de zorg toegestaan. Het is eigenlijk een bijzondere vorm van consignatie. Het verschil tussen een bereikbaarheidsdienst en consignatie (is dat je in je vrije tijd opgeroepen kan worden voor spoedgevallen) is het opgeroepen worden bij een bereikbaarheidsdienst een normaal onderdeel is van de functie, en niet alleen plaatsvindt in noodgevallen. 

Regels bereikbaarheidsdienst

Er zijn wel wat regels verbonden aan een bereikbaarheidsdienst. Zo mag een bereikbaarheidsdienst niet langer zijn dan 24 uur, vaak begint het met een gewone dienst en eindigt de dienst met een periode (bijvoorbeeld de nacht) waarin de werknemer bereikbaar dient te zijn voor oproepen. De werknemer gaat dan naar huis (of is in ieder geval niet op de werkplek) en wordt mogelijk opgeroepen om werkzaamheden te verrichten. Uiteraard is dat gebonden aan een strakke regelgeving om overbelasting van werknemers te voorkomen. 

Maximaal aantal bereikbaarheidsdiensten

Iedere 28 dagen kan een werknemer maximaal zeven dagen worden ingepland voor bereikbaarheidsdiensten. In één week mag je echter niet meer dan drie bereikbaarheidsdiensten plannen en in zestien weken niet meer dan 32 diensten. Gemiddeld betekent dit twee bereikbaarheidsdiensten per week per vier maanden. 

Vrije tijd tussen de bereikbaarheidsdiensten

Het is mogelijk om twee bereikbaarheidsdiensten achter elkaar te plannen, maar dan moet hier wel minstens elf uur tussen zitten. Er zijn echter uitzonderingen waarbij je minder vrije tijd hoeft te geven tussen twee diensten. Volgens de wet moet een werknemer in de gehandicaptenzorg één keer per week minimaal tien uur vrij zijn tussen twee diensten en één keer in de week minimaal acht uur. 

Terug naar de begrippenlijst