Kenniscentrum

Wat maakt jou een goede ziekenhuisplanner?

In ziekenhuizen wordt het rooster nog vaak gemaakt door bijvoorbeeld een verpleegkundige, een apothekersassistent of een OK-assistent. Plannen brengt echter steeds meer uitdagingen met zich mee en wordt dan ook steeds meer een vak. Het vergt de nodige kennis en kunde van degene die het rooster maakt om een goede planning neer te zetten.  

Tijdens het tweede ZiekenhuisPlanners webinar gingen we in op de competenties en vaardigheden van een goede planner.  

Gezond roosteren in de ziekenhuiszorg de sleutel tot kwaliteit en welzijn

Competenties van een planner 

Als ziekenhuisplanner moet je een hoop kunnen overzien en komt er veel op je af. Je hebt een uiteenlopend pakket aan taken. Zo heb je als planner bijvoorbeeld een adviserende rol richting het management en bied je tegelijkertijd een luisterend oor richting de medewerker. Heb jij het in je?  

Communicatief vaardig 

Ten eerste moet je goed kunnen luisteren, zowel naar het team voor wie je het rooster maakt als naar je collega’s en je leidinggevende. Het is jouw taak om het personeelsrooster te matchen met de capaciteit en daarvoor sta je in contact met veel verschillende partijen. Communiceren is dus een must. 

Prioriteiten kunnen stellen 

Het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken is essentieel voor een planner. Er komt zoveel op je af dat je niet altijd alles gelijk kunt oppakken. Uitval van de komende nachtdienst heeft prioriteit boven een dienst over een aantal dagen, dat moet je kunnen inzien. 

Nauwkeurigheid 

Belangrijk in het planvak is het correct registreren van alle keuzes die je maakt. Zo kan een collega-planner, mocht jij er een keer niet zijn, gelijk zien welke afspraken er zijn gemaakt. Daarnaast is een goede registratie ook voor jezelf een handig geheugensteuntje. 

Een echte planning is nooit af 

Het rooster is een continue puzzel en er moeten dan ook constant stukjes verlegd worden. Hier komen veel competenties samen. Het rooster kan ieder moment veranderen door uitval van medewerkers. Het hebben van analytisch vermogen, verder kijken dan je neus lang is, brengt jou verder in dit soort situaties.  

Het denken in oplossingen in plaats van in problemen hangt hier nauw mee samen. Wie is er wél beschikbaar? Of kan er eventueel wat geschoven worden met diensten?  

Agenda

Verwachtingen van een leidinggevende 

Als planner doe je het niet alleen. Wat voor jullie beiden helpt, is het maken van duidelijke afspraken. Wie doet wat? En vooral: wanneer? Maak daarnaast afspraken over wie er verantwoordelijk is voor ziekte en verlof en wie voor de acute wijzigingen. Zo voorkom je dat je dubbel werk uitvoert of dat je sommige taken juist over het hoofd ziet. 

De ideale match 

De perfecte planner zal vast niet bestaan. Maar de ideale match wel! Een goede planner heeft aandacht voor het team en voor de individuele medewerker. Hij/zij is op de hoogte van de organisatie, de wet- en regelgeving en de plansystemen. En een goede planner maakt duidelijke afspraken met de leidinggevende over verwachtingen en taken. 

Het webinar terugkijken? 

In het webinar gingen we onder andere nog dieper in op competenties zoals stressbestendigheid en het nemen van initiatief. Ben je benieuwd wat dit te maken heeft met de taken van een planner? Vraag dan hier de terugkijklink aan van het webinar

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum