Kenniscentrum

Vernieuwde eisen zzp’ers in de zorg

De problemen in de zorg raken verschillende takken in de sector, ook de ziekenhuiszorg. Om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden, is het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgelopen september door diverse partijen ondertekend. Wat dit gaat betekenen voor zzp’ers en planners in ziekenhuizen leggen we je in deze blog uit.  

Wat is het Integraal Zorgakkoord?  

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is een akkoord tussen beroeps- en brancheorganisaties over de aanpak van de gezondheidszorg voor de komende vier jaar. Zorgpartijen moeten volgens de afspraken meer samenwerken en het moet aantrekkelijker worden voor personeel om in de zorg te gaan werken of in de sector te blijven. Het moet zorgen voor meer passende, preventiegerichte, duurzame en gedigitaliseerde zorg. 

Zzp’er in de zorg  

Veel werknemers zijn minder gaan voelen voor een loondienstverband. Zelfstandig aan het werk gaan, is voor veel zorgprofessionals de oplossing om alsnog hun vak uit te oefenen. Als zzp’er zijn zij flexibeler en hebben ze zelf de regie in handen. In het IZA worden nieuwe eisen gesteld aan de inzet van zzp’ers in de zorg. De belangrijkste vernieuwingen hebben we voor jou als planner op een rij gezet.  

Medewerkers

1. Meer bewustwording voor de zzp’er 

De stap van vast dienstverband naar zzp wordt volgens het IZA te snel gemaakt. Werkgevers en zzp-brancheorganisaties moeten zorgen voor verhoogde bewustwording over de verantwoordelijkheden en de (financiële) gevolgen van het zzp-schap. Door de eisen rondom de inzet van zzp’ers aan te scherpen, hopen de partijen binnen het IZA dat de stap van vast dienstverband naar zzp niet te laagdrempelig gemaakt wordt.   

 2. Zzp’ers draaien niet alleen de ‘leuke diensten’

Je hoort het vast vaker: zzp’ers in de zorg zouden alleen de ‘leuke diensten’ willen draaien en daarmee de medewerkers in vaste dienst met de lastige, lange of ingewikkelde diensten laten zitten. Het IZA stelt dat er per 1 januari 2024 werkafspraken met de zzp’ers en het vaste personeel moeten zijn gemaakt over bijvoorbeeld de verdeling van avond-, nacht- en weekenddiensten.   

 3. Uurtarief en cao-uurloon meer op één lijn

Het voorkomen van grote verschillen in inkomen is een prioriteit binnen het IZA. Het CAO-uurloon en het uurtarief van zzp’ers in de zorg moeten meer op elkaar aansluiten. Rekening houdend met het ondernemerschap, mogen zzp-tarieven binnen bepaalde kaders bewegen. Het verbinden van de lonen moet ervoor gaan zorgen dat de tarieven voor zzp’ers niet te veel boven de lonen van medewerkers in loondienst uitstijgen.  

4. Voorkomen van schijnzelfstandigheid

Als laatste gaan brancheorganisaties duidelijke kaders opstellen over de inzet van zzp’ers om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Het op de juiste wijze contracteren van zzp’ers wordt essentieel. Brancheorganisaties vormen op grond van deze kaders een eerste essentiële functie in het handelen en controleren van de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).   

Meer over cao en wetgeving?

Ben je benieuwd naar de rechten en plichten volgens de huidige cao en wetgeving in de ziekenhuiszorg? Ook hier hebben we een artikel over geschreven.

Artikel geschreven door
Gerelateerd
Kenniscentrum